Geef de natuur een stem

Contact
of donateur worden

Suggesties? Vragen? Donateur worden?
Stuur een mailtje met in ieder geval uw naam en email adres en we nemen contact op!

SGN bestuur

Voorzitter

Secretaris

LedenA
A
A

Theunie Zijlstra

Marijke Lodeweges

Fêdde Bergsma
Henk Folmer
Ronald Schouten

+31 649948730

+31 514581677

+31 654694755
+31 514-602453
+31 514-571625

Voorzitter

Secretaris

LedenA
A
A

Theunie Zijlstra

Marijke Lodeweges

Fêdde Bergsma
Henk Folmer
Ronald Schouten

+31 649948730

+31 514581677

+31 654694755
+31 514-602453
+31 514-571625

Voorzitter
Theunie Zijlstra
+31 649948730

Secretaris
Marijke Lodeweges
+31 514581677

Leden
Fêdde Bergsma
+31 654694755
Henk Folmer
+31 514-602453
Ronald Schouten
+31 514-571625

De KvK vraagt van alle stichtingen en dus ook van SGN, wie het Dagelijks bestuur vormt. Dat zijn bij SGN de voorzitter en de secretaris.                                            De werkzaamheden worden verdeeld op basis van kennis, interesse, deskundigheid, beschikbaarheid en dergelijke. Besluitvorming vindt bij voorkeur in consensus plaats. Als dat niet lukt telt de meerderheid van stemmen.