Geef de natuur een stem

Contact

Suggesties? Vragen? Laat van je horen!

SGN bestuur

Voorzitter

Secretaris

LedenA
A
A

Theunie Zijlstra

Marijke Lodeweges

Fêdde Bergsma
Henk Folmer
Ronald Schouten

+31 6-49948730

+31 514-581677

+31 6-54694755
+31 514-602453
+31 514-571625

Het Bestuur van SGN is, net als alle stichtingen verplicht de namen van een Dagelijks Bestuur door te geven aan de KvK. Wij werken in de praktijk niet met een vaste voorzitter. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door een gespreksleider. De werkafspraken worden tijdens de vergadering vastgelegd en bewaakt door de secretaris. De werkzaamheden worden verdeeld op basis van kennis, interesse, deskundigheid, beschikbaarheid en dergelijke. Besluitvorming vindt bij voorkeur in consensus plaats.

Voorzitter

Secretaris

Leden
A
A
A

Theunie Zijlstra

Marijke Lodeweges

Fêdde Bergsma
Folkert Venema
Henk Folmer
Ronald Schouten

+31 6-49948730

+31 514-581677

+31 6-54694755
+31 514-603367
+31 514-602453
+31 514-571625

Voorzitter:
Theunie Zijlstra +31 6-49948730

Secretaris:
Marijke Lodeweges +31 514-581677

Leden:
Fêdde Bergsma +31 6-54694755
Folkert Venema +31 514-603367
Henk Folmer +31 514-602453
Ronald Schouten +31 514-571625