ANBI Status​

Wat is het voordeel voor u als (potentiële) donateur van een ANBI-status?

Een ANBI-status brengt o.a. belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (Houd er rekening mee dat de belastingdienst eisen stelt aan aftrek van giften).

Stichting Gaasterlân Natuerlân hoeft over de ontvangen schenkingen geen belasting te betalen. Zo kunnen we het gedoneerde geld 100% gebruiken voor realisatie van onze doelen.

Wilt u ons steunen? Dat kan door donateur te worden. U kunt al meedoen met een jaarlijkse donatie van € 7,50.  Uiteraard mag u ook iets meer bijdragen maar dat is geheel aan u. Neem contact op met ons en we noteren u als donateur of stuur een mailtje ( zie button CONTACT)  met daarin in ieder geval uw naam en (email) adres).

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal organisatorische voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, het beleidsplan en de huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI.

Naam: Stichting Gaasterlân-Natuerlân

Adres: Stichting Gaasterlân-Natuerlân, Mientwei 2, 8572 WB Rijs

RSIN: 8166.39.802

Stichting Gaasterlân Natuerlân is opgericht op 21 juli 1987 en heeft tot doel het in stand houden en zo mogelijk versterken van de natuur-, landschaps- en milieuwaarden in de gemeente De Fryske Marren.

Ons beleidsplan is verwoord in onze prioriteiten en aandachtsvelden en rapportage over onze activiteiten is te vinden in onze nieuwsbrieven op deze site.

Voor informatie over de actuele de samenstelling van ons bestuur verwijzen we graag naar onze contactpagina  op deze site.

SGN stelt bestuursleden in de gelegenheid gemaakte onkosten te declareren.  Tevens bestaat de mogelijkheid van het uitkeren van een vrijwilligersvergoeding.  In de praktijk blijkt dat bestuursleden hun onkosten meestal als schenking aan de stichting gunnen.