(Eerdere) aandachtspunten

Een overzicht van gebeurtenissen en of acties uit het verleden waarbij SGN betrokken was.

Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis

SGN bemoeide zich actief met de plannen voor een natuurbegraafplaats in de Bremer wildernis. Helaas is het niet gelukt deze plannen te keren. We houden de voortgang in de gaten en dringen bij de gemeente aan op handhaving als blijkt dat er (op onderdelen) van de vergunning wordt afgeweken.