(Eerdere) aandachtspunten

Een overzicht van gebeurtenissen en of acties uit het verleden waarbij SGN betrokken was.

Natuurweek 2020

Het thema van de natuurweek 2020 was KLEUR in de Natuur. De natuurweek 2020 stond in het teken van kleur (+ geur) en dat is helemaal niet vreemd. Natuur is kleur. Denk natuur en je ziet groen; strand is geel; heide is paars en bergen zijn grijs. Planten hebben veel verschillende kleur maar de dieren gaan helemaal los. Bij dieren zie je alle kleuren van de regenboog en alle variaties en mengsels. Kleur zie je als licht weerkaatst of geabsorbeerd wordt door voorwerpen waar het licht op schijnt. Als al het licht wordt weerkaatst dan zie je de kleur wit maar wordt het licht opgenomen door het voorwerp dan zie de kleur zwart. Je hebt licht nodig om kleur te kunnen zien. In de nacht is er geen licht en dus zijn de nachtdieren wat saai gekleurd. Zij kunnen kleur niet gebruiken om op te vallen. Dieren die overdag in de weer zijn kunnen kleuren wel gebruiken om bijvoorbeeld op te vallen. Zo kunnen ze een partner zoeken; het is meestal het mannetje wat zich fraai uitdost. Niet alle dieren willen opvallen; deze kiezen voor bruine en groene tinten. Je kunt ook de kleuren lenen van een gevaarlijker dier zodat je zelf niet lastig gevallen wordt door een dier wat je wil opeten. Planten lijken misschien iets minder uitbundig maar zij gebruiken ook het hele kleuren palet om op te vallen. Kleuren worden ingezet om insecten te lokken die moeten zorgen dat er weer nieuwe planten ontstaan. Niet alle planten bloeien uitbundig net als niet alle dieren er gekleurd op staan. Waarom niet; hebben ze een andere slimme truc bedacht om te zorgen dat ze toch blijven bestaan? 

Kortom er is nog heel wat te ontdekken met kleuren en geuren in de natuur.

Helaas gingen versschillende onderdelen van de natuurweek, zoals de jaarlijkse groenmarkt,  in verband met COVID preventiemaatregelen niet door. Volgend jaar beter.

Verhuizing Sybrandy naar Hege Gerzen 2019-2020

Wij waren indertijd zeer verbaasd te horen dat er plannen waren om Sybrandy’s Speelpark te verhuizen naar de Hege Gerzen. En nog verbaasder over de financiële ondersteuning van de gemeente bij dit plan. De Hege Gerzen ligt tussen het Oudemirdumklif en de Steile Bank; beiden onderdeel van Staatsnatuurmonument Friese IJsselmeerkust. Dit gebied is vooral van belang voor watervogels die daar onder meer komen om te ruien. Dat vraagt rust in de omgeving, en om dat te waarborgen is er bij de bouw van het paviljoen een convenant afgesloten. In het convenant staan afspraken die de gemeente en natuurorganisaties hebben gemaakt over de inrichting en het gebruik van het gebied. Zie ook Convenant Hege Gerzen 2012 zoals dit door betrokken partijen is afgesloten.

De verhuizing leek ons niet passend bij de Hege Gerzen, maar het merendeel van de inwoners van Oudemirdum en omstreken ziet dat anders. Er is besloten om onder voorwaarden toch in te stemmen. Doorslag heeft hierbij gegeven de plannen voor natuureducatie op het terrein van de Hege Gerzen. Dat biedt kansen om informatie te geven over natuur en landschap. Tevens wordt er geïnvesteerd in een natuurlijker inrichting van het terrein waardoor het een groenere uitstraling krijgt. Mocht de verplaatsing van het speelpark geen realiteit worden, dan gaat de uitwerking van de plannen voor natuureducatie en herinrichting wel door. Zie ook het Addendum bij Convenant Hege Gerzen 2019 bij het convenant, zoals dat in 2019 is afgesloten teneinde de afspraken over natuurontwikkeling etc., op de Hege Gerzen goed te borgen.

Een punt van zorg blijven de toe- en afvoerwegen, die volgens ons op dit moment ongeschikt zijn om de verwachte toeloop te verwerken.

Wij zijn ons er van bewust dat de instemming met de plannen, weliswaar onder voorwaarden, niet voor alle donateurs vanzelfsprekend is. Mochten er donateurs zijn die behoefte hebben hierover van gedachte te wisselen, dan kunnen ze uiteraard contact op nemen met het bestuur. 

Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis

SGN bemoeide zich actief met de plannen voor een natuurbegraafplaats in de Bremer wildernis. Helaas is het niet gelukt deze plannen te keren. We houden de voortgang in de gaten en dringen bij de gemeente aan op handhaving als blijkt dat er (op onderdelen) van de vergunning wordt afgeweken.