De Flearen

Het natuurgebied de Flearen vlakbij Elahuizen is particulier natuurgebied en is ontwikkeld op initiatief van Tineke de Vries. Samen met andere particuliere natuurbeheerders heeft zij de Stichting natuurcollectief Fryslân opgericht. De Flearen is een ecologische verbindingszon tussen de Fluessen en natuurgebied It Swin. Het gebied is specifiek ingericht voor de noordse woelmuis.
Deze muizensoort (Microtus oeconomus arenicola) behoort tot de familie van de woelmuizen en leeft in Nederland als een aparte ondersoort en is verder nergens anders aanwezig.  De woelmuis wordt ook rattekop, of zeemol genoemd.
Er ligt een laarzenpad waarop vrij wandelen is toegestaan, behalve in de periode van 1 maart tot 1 juli, dit i.v.m. de broedperiode van vogels. Vanf de ingang van de Flearen is de vogelkijkhut in It Swin ook bereikbaar.