Elfbergen

Elfbergen is nog een jong opgaand bos van 70 à 80 jaar oud. De gemeente is met de aankoop in 1926-27 begonnen om het eikenhakhoutbos om te vormen tot een opgaand bos met voornamelijk naaldhoutsoorten (douglas, lariks, servischespar, fijnspar en dennen) Daarnaast zijn er nog soorten ingeplant als Amerikaanse eik en beuk. Zeer veel variatie dus, welke Staatsbosbeheer met de overname van de bossen in 1976 nog eens heeft versterkt met inplant van nog meer exotische soorten als tamme kastanje en walnoot.
Staatsbosbeheer richt zich met het beheer op duurzaamheid en kwaliteit. Recreatie en houtproductie prevaleren feitelijk over de natuurfunctie. Hoge natuurwaarden in bos zijn immers voor een belangrijk deel afhankelijk van stervend en dood hout en soorten die ter plaatse thuishoren. Ook voldoende rust is van groot belang.
Het hout uit dit bos krijgt het FSC-keurmerk dat garant staat voor de afkomst uit duurzaam beheerde bossen. Dergelijk hout hoeft dan niet uit het buitenland te worden gehaald. Als gevolg van de recreatieve druk op de natuur is er nauwelijks wild meer in het bos aanwezig. Reeën en eekhoorns waren in het verleden vaste bewoners en zijn nu bijna geheel verdwenen.