Nijemirdumerheide

De Nijemirdumerheide is een gemengd bos, dat voor een groot deel op rabatten is aangelegd. Van de heide is er weinig meer terug te vinden. Het is een erg afwisselend bos zowel qua soortenrijkdom als ouderdom van de bomen. In het bos liggen twee vennetjes waarvan er recentelijk één is uitgegraven. In het bos is een grote dassenburcht aanwezig. Enkele broedvogels zijn hier: boomklever, fluiter, glanskop, kuifmees en grauwe vliegenvanger.