Roekenbosk

Het Roekebos kenmerkt zich door beukenlanen en een vennetje. Het ligt aan twee kanten omsloten door water (Van Swinderenvaart en Sminkevaart). De soms wat steile walkanten bieden blijkbaar broedgelegenheid voor het ijsvogeltje, want dit blauwe juweeltje wordt hier nogal eens waargenomen. Het vennetje met directe omgeving is welhaast het mooiste deel en dat weten de bruine kikkers ook te waarderen.  
In het heldere water groeit waterpostelein en op de langzaam droogvallende oevers groeit pilvaren en moerashertshooi. Hogerop vinden we struikheide en een omgevallen beuk die weer uitloopt op de bast van de vermolmende stam. Een tweetal andere bijzondere bomen vormen een oude robinia en een oude, omgewaaide, maar nog levende abeel. In dit bos vindt de havik zijn domicilie en wordt af en toe de wespendief waargenomen.